Melbourne Mortgage Broker 澳洲房贷 生意贷款 车贷 建房贷款 商业贷款
澳洲房贷
 

我们的服务

住房贷款

我们经验丰富的房屋贷款顾问可以根据您的目标和情况从不同的贷款机构寻找适合您的最好贷款产品, 减少贷款成本, 早日实现置业梦想。针对人士甚至可以包括信用受损人士, 非本地居民/临时居民, 短期工作人士, 自雇低收入证明人士。
阅读更多…

商业贷款

商业贷款包括生意经营用贷款和商业地产贷款,商业地产贷款跟住房贷款一样有很多相同的地方,但在贷款比例,利率,及要求的收入方面是不一样的
阅读更多…

生意贷款

首次贷款买生意人士通常需要有房产抵押和首付,申请人一般需要有相关背景经验,需要有生意的盈利预测。已是生意人士通常申请小额生意贷款(低于5万),大额生意贷款(5万到50万,甚至更多),分为有抵押和无抵押,还款期限从几个月到25年不等,利率也有差别。
阅读更多…

汽车贷款

汽车贷款包括个人用汽车贷款和公司用汽车贷款。个人用汽车贷款需要评估收入支出状况来决定贷款额度。生意车贷需注册ABN,根据有无房产或者20%首付,可以申请低文件贷款。
阅读更多…

商业设备贷款

有三个方面的资产和设备贷款:1.个人消费者买车和娱乐设备贷款,如汽车,船,自行车,大篷车和喷气滑雪设备等。2.商业汽车贷款(> 51%的业务使用)。3.商业设备贷款。
阅读更多…

个人管理养老基金贷款

个人管理养老金(SMSF)可以从银行贷款投资住宅或者商业地产。
阅读更多…

低文件贷款

您是自雇人士吗?想申请贷款又没有足够的财务文件?我们可以帮您。
阅读更多…

非本地居民贷款

海外人士和临时居民住房贷款可能会很复杂,每个银行针对这方面人士的贷款政策会不一样。我们了解相关的政府政策和程序,我们可以帮助您。
阅读更多…

房屋开发贷款

我们的专家可以为您提供一般住房开发贷款及其他商业及多样住房项目开发贷款。
阅读更多…

计算器

想了解您的贷款能力, 还款额, 印花税等信息吗?请使用我们的网上计算器, 但请联系我们的贷款顾问咨询详细贷款问题。
阅读更多…

我们是
信贷经纪人

Uploaded image

ASHLEY SIMMONS

Project Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

TIMOTHY SPRAY

Art Director
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

TONYA GARCIA

Account Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque
Uploaded image

JASON LANE

Business Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque

Get in touch